ZYRA e PROTOKOLLIT

                                                                                    Pergjegjese e zyres Aksinja Sino

 

Ne zyren e protokollit hyjne te gjitha kerkesat e qytetareve per probleme te ndryshme.

Keto kerkesash jane ne forma te ndryshme:      

 

a-         ankesash

b-         kerkesash

 c-        ndarjesh familjare

d-         ndryshime emri, mbiemri,  etj .

 

-                     Te gjithe dokumentacionet qe hyjne ne Bashki me anen e postes, protokollohen . Gjithashtu edhe letrat qe ben cdo sektor me ane te dergesave.

-                     Nxjerrjen e urdhrave nga Kryetari  i Bashkise dhe kalimin e cdo dokumentacioni te firmosur prej tij ne protokoll.

-                     Gjithashtu protokollon vendimet qe dalin nga shefat e zyrave perkatese.

-                     Kjo zyre merret me marrjen e postes, dergesen e letrave te dala nga Bashkia me poste cikluar nga firma e Kryetarit dhe shperndarjen e fletores zyrtare

-                     Urdhrat e prokurimeve publike kalojne nga kjo zyre, firomosen nga Komisioni duke kaluar perseri tek Kryetari ,firmosen dhe cohen tek financat prane Bashkise.

-                     Sipas kerkesave te qytetareve , nxirren dokumentacionet qe kane te bejne me lejet e ndertimit, shfrytezimit duke qene gjendje ne zyren e protokollit.

Punohet ne menyre te detajuar dhe ne libra te vecante, ne varesi te kerkesave te qytetareve. Cdo dokumentacion qe hyn apo del nga zyra e protokollit firmoset nga shefja e kesaj zyre.

 


Datenschutzerklärung
Free website powered by Beep.com
 
The responsible person for the content of this web site is solely
the webmaster of this website, approachable via this form!