ZYRA E URBANISTIKES

                                                                                    Pergjegjes z.iIlir Cumaku

 

-                     Merret me  shqyrtimin e kerkesave te qytetareve per sheshe dhe leje ndertimi.

-                     Me projekt-idete per hartimin e mevonshem te studimeve urbanistke per  te gjithe qytetin ose pjese te vecanta te tij

-                     Me miratimin e projekteve te infrastruktures te te gjitha llojeve ( rruge , parqe etj)

-                     Dhenie leje shfrytezimi per objektet e perfunduara.

-                     Konfirmim per  qenien kufitar me prone publike te pronave te qytetareve.

-                     Dorezim pronesie te pronave te kthyera nga komisioneret e pronave.

 


Datenschutzerklärung
Create your free website at Beep.com
 
The responsible person for the content of this web site is solely
the webmaster of this website, approachable via this form!